kandydatura

Obrzęd kandydatury

Obrzęd kandydatury

     W poniedziałek 13 kwietnia odbył się w naszym seminarium obrzęd kandydatury. Ci, którzy mają otrzymać w najbliższym czasie święcenia diakonatu, wyrazili publicznie wolę jak najlepszego przygotowania się do przyjęcia tego sakramentu oraz wolę pełnego oddania się na służbę Kościołowi.

Obrzęd kandydatury

Obrzęd kandydatury

Obrzęd kandydatury to oficjalne wyrażenie przez alumna gotowości do przyjęcia święceń diakonatu i prezbiteratu. To także potwierdzenie ze strony Kościoła dojrzałości, którą przez formację kandydat uzyskał. W naszym Seminarium obrzęd ten miał miejsce w dniu dzisiejszym, tj. 26 lutego, podczas uroczystej Ofiary Mszy św., którą sprawował ojciec prowincjał Jan Maciejowski.