formacja

XLIX Zjazd Rektorów

XLIX Zjazd Rektorów

W dniach 2-5 września 2013 r. odbywał się w naszym seminarium XLIX Zjazd Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych.

Kurs formacyjny w naszym WSD

W dniach 11 do 14 lutego w naszym Seminarium gościliśmy braci z trzech polskich prowincji, a nadto i z kustodii słowackiej.