Sympozjum pastoralne

Dnia 08.11.2014 odbyło się sympozjum pastoralne organizowane przez nasze franciszkańskie Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi Łagiewnikach i Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitarnej w Ł0dzi pt. „Synod o rodzinie i co dalej?”Rozpoczęło się ono uroczystą Eucharystią pod przewodnictwem J.E. ks. bp. Wiesława Śmigla z Pelplina który tez wygłosił homilie. O godz. 10.10 o. dr Piotr Matuszak – rektor seminarium, powitał wszystkich przybyłych na spotkanie: księży, siostry zakonne, katechetów i katechetki z naszej diecezji. Sympozjum składało się z trzech punktów: dwóch wykładów i panelu dyskusyjnego. Pierwszy wykład poprowadził ks. bp dr hab. Wiesław Śmigiel, profesor KUL, na temat „Rodzina wspólnotą ewangelizowaną i ewangelizującą”. Drugi wykład poprowadził ks. dr. hab. Marian Zając, profesor KUL, na temat „Wyzwania dla współczesnej rodziny”. Moderatorem panelu dyskusyjnego oraz całego spotkania był ks. dr Marcin Wojtasik – wiceprzewodniczący Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitarnej, wykładowca WSD Franciszkanów. Po dyskusji odbyło się spotkanie przy herbacie, gdzie można było jeszcze porozmawiać na poruszone tematy.