Sympozjum pastoralne

Nasze Seminarium zorganizowało w sobotę, 23 listopada br. sympozjum pastoralne. Jego temat brzmiał: „Świadectwo wiary w katechezie”. Rozpoczęła je o godzinie 9.00 Eucharystia, której przewodniczył ojciec rektor dr Piotr Matuszak, zaś słowo Boże wygłosił ks. dr Marcin Wojtasik, wiceprzewodniczący Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej Łódzkiej, wykładowca w naszym WSD. O godzinie 10.15 wszyscy spotkaliśmy się w auli, gdzie wysłuchaliśmy wystąpień ks. dr. hab. Radosława Chałupniaka, prof. UO pt. Rok wiary i co dalej? oraz mgr Zbigniewa Barcińskiego ze stowarzyszenia pedagogów Natan pt. Jak nie zgubić wiary, prowadząc katechezę? Po dyskusji panelowej zakończyliśmy sympozjum.