Sympozjum o doktrynie społecznej według bł.  Stefana Wyszyńskiego

22 października 2021 roku w naszym seminarium odbyło się sympozjum na temat „Chrześcijańska doktryna społeczna według bł.  Stefana Wyszyńskiego”.

Konferencja pozwoliła nam poznać bliżej działalność Katolickiej Nauki Społecznej (KNS), którą zajmował się bł. Stefan Wyszyński. Wyjściem do rozważań był odnaleziony skrypt z wykładu „Chrześcijańska doktryna społeczna”, prowadzony przez Prymasa  w 1947r. na KUL. Kardynał Wyszyński skupił się w nim na różnych podejściach do ekonomii. Jednak ani kapitalizm (w którym każdy goni egoistycznie za pieniądzem) ani komunizm (w którym osoba jest tylko jednostką służącą grupie) nie jest najlepszym rozwiązaniem, gdyż u ich podstaw leży podejście materialistyczne –  nastawione by mieć więcej i więcej. U podstaw zaś powinna stać miłość bliźniego, dobro drugiego człowieka. Właśnie tą trzecią drogę propagował bł. Stefan Wyszyński.

Niedługo na naszym kanale pojawią się przygotowane filmy z konkretnymi wykładami. Całą konferencję ciągiem można zobaczyć już teraz: