Sympozjum Biblijne

W dniach 19-20.10 odbyły się XII Międzynarodowe Jesienne Dni Biblijne na Katolickim Uniwerystecie Biblijnym. Dwóch braci z II kursu udało się do Lublina, gdzie uczestniczyli we wszystkich wykładach. Głównym tematem tegorocznego spotkania było pytanie ,,kim jest człowiek, któremu Bóg poświęca tak wiele uwagi (por. Ps 8,5)?”. W tym roku gośćmi z zagranicy był o. prof. Gregory Tatum OP z Jerozolimy oraz ks. prof. Marc Girard z Quebec w Kanadzie. To bardzo cenne doświadczenie, by być tam, wysłuchać wykładów, które umożliwiają często nowe spojrzenie na pewne kwestie oraz poznać wspaniałych ludzi.


Zdjęcia z strony KULu.

Taki był tegoroczny program:

kul-jesien_bibl_162