Sympozjum biblijne w Lublinie

Mężczyzną i kobietą stworzył ich. Płciowość w Biblii – temat omawiany przez teologów w czasie sympozjum, na które pojechali bracia z naszego seminarium.

Wiosenny Dzień Biblijny przypadł w tym roku na 13 marca. Polscy bibliści podejmują zagadnienie stworzenia mężczyzny i kobiety na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, żeby pokazać co mówi do nas Pan Bóg o relacjach seksualnych. Nauczanie Kościoła na temat płciowości było bardzo podkreślane przez św. Jana Pawła II. W swoich katechezach omawiał seksualność jako dar od Boga. Cykl, o którym mowa, nosi tytuł „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich”. Kiedy przeczytamy ten sam fragment Księgi Rodzaju w przekładzie ks. Jakuba Wujka, to znajdziemy tam: mężem i mężyną. To wyrażenie jest wartościowe, bo odwołuje się do źródła, tj. do tekstu hebrajskiego – jak mówi ks. dr hab. Sławomir Nowosad, prof. KUL.

Podsumowując, bez względu na wersję przekładu, Bóg jest Stwórcą człowieka. Jemu spodobało się stworzyć ludzi jako mężczyznę i kobietę. To On jest u początku wszystkiego. Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam zrealizować ten wyjazd. Miłą niespodzianką było także spotkanie z naszymi braćmi z seminarium krakowskiego. Pokój i dobro!