Święto Prowincji w Gdyni

       12 października Wzgórze św. Maksymiliana stało się ważnym miejscem Prowincji Gdańskiej, a to za sprawą dorocznego Święta Prowincji, które gromadzi zakonników pracujących m.in. w Polsce północnej, nie mogło zabraknąć także i nas. Wyruszyliśmy wraz z o. Rektorem, o. Sebastianem Fierkiem i o. Grzegorzem Kordkiem.       Spotkanie rozpoczęło się wspólną modlitwą brewiarzową w kaplicy św. Antoniego. Po niej Ojciec Prowincjał Jan Maciejowski wraz z Gwardianem klasztoru gdyńskiego powitali wszystkich zebranych. Następnie głos zabrał prelegent ks. Janusz Bujak z Koszalina, który przybliżał nam treść jak i znaczenie encykliki papieża Franciszka „Lumen fidei”.  Centrum każdego Święta Prowincji jest Eucharystia. Nie inaczej było i tym razem. Mszy przewodniczył o. Jan Maciejowski, który wygłosił także homilię. Każdy z uczestników podczas Eucharystii otrzymał świecę, która ma przypominać  – w trwającym jeszcze Roku Wiary – nasz obowiązek przekazywania tego Bożego światła. Po Mszy bracia udali się na obiad, aby później przeżywać czas wspólnej rekreacji. Spotkanie zakończyło się wspólnymi Nieszporami o godz. 16 w kaplicy św. Antoniego.  Powstał także film ukazujący minione spotkanie. Można zobaczyć go tutaj