Święci i Seminarium

Z instytucją naszego Seminarium związani są święci. To patronowie naszego Seminarium, święci franciszkańscy, których relikwie posiadamy, jak też osoby bliskie braciom. W okresie lata pragniemy przybliżyć ich sylwetki. Każdego 10, 20 i 30 dnia miesiąca lipca, sierpnia i września ukaże się krótki życiorys 1 świętego. Zapraszamy do działu wydarzenia.

Pokój i Dobro!