Święcenia

W tym roku święcenia naszych współbraci odbędą się w Gdyni oraz Łodzi-Łagiewnikach. W Gdyni, w naszym franciszkańskim kościele pw. św. Antoniego, w dniu 23 maja święcenia diakonatu przyjmie br. Kamil Średnicki, zaś prezbiteratu o. dk. Maciej Talewski. Biskupem, który udzieli naszym braciom sakramentu, będzie Wiesław Śmigiel z Pelplina. Tydzień później uroczystość święceń odbędzie się również w łódzkich Łagiewnikach. Kapłanami zostaną wówczas diakoni: Karol Adamczewski, Tomasz Szok, Grzegorz Owsianko oraz Marcin Droś. Natomiast święcenia w stopniu diakonatu otrzymają br. Mateusz Orłowski oraz br. Paweł Romańczuk. Święceń udzieli abp Marek Jędraszewski. Wszyscy ci nasi bracia w niedzielę 10 maja rozpoczną rekolekcje w klasztorze Niepokalanowie-Lasku, a poprowadzi je o. Grzegorz Kwiecień ze Smardzewic. Polecajmy tych naszych braci prowadzeniu Ducha Świętego, by byli kapłanami wg Serca Jezusowego.