Święcenia w Ostródzie

W maju, pod koniec roku akademickiego, przeżywamy uroczystości organicznie przywiązane z zakończeniem formacji w naszym seminarium. W ubiegłą sobotę Kościół wybrał trzech naszych braci do stanu prezbiteratu.

Od początku roku kalendarzowego zdali egzamin ex universa theologia, wyjechali na praktyki diakońskie, uzyskali tytuł magistra teologii kończąc tym samym studia, a 20 maja zakończyli formację do kapłaństwa przyjmując święcenia w stopniu prezbiteratu. Trzej bracia z Prowincji Gdańskiej: Mateusz Świętosławski, Karol Wesołowski i Bartłomiej Ewertowski przyjęli w rodzinnej parafii tego ostatniego, z rąk księdza arcybiskupa Józefa Górzyńskiego Ducha Świętego do pełnienia posługi  kapłańskiej. Następnego dnia każdy z neoprezbiterów odprawił Mszę świętą prymicyjną w swoich rodzinnych Kościołach.

Życzymy im aby radość, której dostąpili nigdy w nich nie zgasła, życzymy sobie dostąpienia tej radości.

A już w najbliższą sobotę z rąk JE ks. biskupa Rafała Markowskiego święcenia w stopniu diakonatu przyjmie brat Łukasz Jankowski, a w stopniu prezbiteratu o. dk. Daniel Śliwiński. Uroczystość odbędzie się o godzinie 11 w bazylice w Niepokalanowie.