Święcenia w Łagiewnikach

    Tydzień po święceniach diakonatu i prezbiteratu w Gdyni w prowincji gdańskiej, przyszła pora na taką samą uroczystość w Łodzi – Łagiewnikach. W sobotę 30 maja 2015 roku, w piękny słoneczny dzień, grupa braci z prowincji warszawskiej oddała swoje życie Chrystusowi, na służbę jako diakoni (dwóch braci) i prezbiterzy (czterech braci).  Wcześniej jednak złożyli uroczyste wyznanie wiary w seminaryjnej kaplicy. Na tą uroczystość święceń przyjechało wielu braci z Polski i zagranicy. Szafarzem święceń był metropolita łódzki abp Marek Jędraszewski. W swojej homilii zakcentował służbę dla ludzi i ubóstwo, które jest franciszkanom tak bliskie. Po zakończonej Mszy w salach naszego seminarium odbył się obiad dla rodzin nowo-wyświęconych. Pełnym jednak zakończeniem tych radosnych wydarzeń jest pierwsza Msza św., odprawiona przez każdego z neoprezbiterów w najbliższych dniach.

Tego dnia również w bazylice franciszkanów w Krakowie został wyświęcony o. Rafał Antoszczuk, który odbywał naukę w naszym seminarium.

Wszystkim wyświęconym życzymy obfitego Bożego błogosławieństwa i prosimy o modlitwę w ich intencji, by mogli dobrze służyć Bogu i Wam.