Święcenia w Grodnie

W sobotę 7 maja miało miejsce bardzo ważne wydarzenie dla naszej wspólnoty seminaryjnej, a także dla naszych braci pracujących na Białorusi. Ojciec diakon Paweł M. Romańczuk, który pochodzi z Grodna, otrzymał święcenia w stopniu prezbiteratu z rąk ks. bp. Aleksandra Kaszkiewicza, ordynariusza grodzieńskiego, podczas Mszy Świętej w naszym franciszkańskim kościele pw. Matki Bożej Anielskiej w Grodnie. Z naszej wspólnoty seminaryjnej ojcu Pawłowi towarzyszyli o. Rektor Piotr Matuszak i siedmiu braci kleryków, w tym dwóch diakonów z roku o. Pawła, którzy sami wkrótce zostaną wyświęceni na kapłanów. Dla większości braci, to był pierwszy pobyt na Białorusi, który, na pewno, wszyscy razem będziemy długo wspominać. Była to także przygoda pokonania białoruskiej granicy, ale nic nas nie powstrzymało, aby razem z naszym bratem cieszyć się tym wielkim darem, który otrzymał od Boga. Następnego dnia uczestniczyliśmy także w Mszy Prymicyjnej ojca Pawła, którą on odprawił o godzinie 12.30 w swojej rodzinnej parafii. Dziś dziękujemy Bogu za dar kapłaństwa ojca Pawła i prosimy wszystkich pamiętać o nim w swoich modlitwach.