Święcenia w Gdyni

W sobotę, 23 maja br., w Gdyni sakrament święceń przyjął o. Maciej Talewski (prezbiterat) i br. Kamil Średnicki (diakonat). Sakramentu udzielił J. Eks. ks. bp Wiesław Śmigiel, który także wygłosił homilię. Święcenia zostały udzielone braciom w naszej franciszkańskiej parafii pw. św. Antoniego z Padwy. Na tę uroczystość pojechała duża delegacja z naszego Seminarium, z o. rektorem na czele. Bracia przygotowali asystę podczas Mszy św. Obecny był również o. prowincjał Jan Maciejowski. Ksiądz biskup w homilii nawiązując do franciszkańskiego pozdrowienia „Pokój i Dobro!” zaznaczył, że pokój mogą przekazywać ci, którzy mają go w sercu. Życzył, by właśnie serca pełne pokoju nowo wyświęceni zawsze mieli.

W dzień po święceniach w parafii św. Rodziny w Gdyni odbyły się także prymicje o. Macieja. W koncelebrze uczestniczyło wielu ojców z prowincji św. Maksymiliana. Kazanie zaś prymicyjne wygłosił o. Przemysław Płaszczyński z Lęborka.

O. Maciejowi, neoprezbiterowi, jak również o. diakonowi Kamilowi, życzymy wielu łask Bożych!