Święcenia prezbiteratu

Kościół ma trzech nowych prezbiterów!

Spieszymy, aby podzielić się radością płynącą z faktu, że 1 czerwca 2024 r. w naszym Sanktuarium św. Antoniego trzech ojców diakonów z prowincji warszawskiej przyjęło święcenia prezbiteratu. O. dk. Arkadiusz Burzec, o. dk. Paweł Lubiński oraz o. dk. Grzegorz Kmiecik zostali wyświęceni przez ręce Jego Eminencji ks. kardynała Grzegorza Rysia.