Święcenia kapłańskie

Nasz Pan Jezus Chrystus, którego Ojciec namaścił Duchem Świętym i mocą, niech Cię strzeże, abyś uświęcał lud chrześcijański i składał Bogu Ofiarę.

W sobotę, drugiego czerwca, w wigilię Uroczystości Trójcy Przenajświętszej, dziesięciu franciszkańskich diakonów przyjęło święcenia prezbiteratu: o. Grzegorz Papuga, o. Marian Marszalik, o. Piotr Kurek, o. Sylwester Pudło, o. Krzysztof Wróblewski, o. Robert Marchwat, o. Łukasz Sokołowski, o. Łukasz Śliwiński, o. Damian Basarab, o. Mariusz Książek. Sakramentu święceń kapłańskich udzielił J. E. ks. bp Adam Lepa, biskup pomocniczy diecezji łódzkiej.

Na początku Eucharystii o godz. 10.00 w sanktuarium św. Antoniego w Łodzi-Łagiewnikach wszystkich przybyłych przywitał ojciec rektor naszego Seminarium – Michał Baranowski. Przedstawiając przyszłych neoprezbiterów nawiązał On do pielgrzymki naszej seminaryjnej wspólnoty do Asyżu, przypominając, iż właśnie nasz Święty Zakonodawca podkreślał szczególny dar od Boga, jakim jest święte kapłaństwo.

Natomiast Ksiądz Biskup w wygłoszonej homilii przytoczył słowa bł. Jana Pawła II, który mówił, iż kapłaństwo to dar, który przerasta człowieka, stąd jeśli kapłan chce być skuteczny, musi praktykować pobożność i mądrość. Święcenia zgromadziły licznie przybyłych kapłanów. Byli również obecni wyżsi ministrowie prowincji, do których należą ojcowie neoprezbiterzy: o. Jan Maciejowski (prowincja św. Maksymiliana M. Kolbe) oraz o. Wiesław Pyzio (prowincja Matki Bożej Niepokalanej).

Ojciec Wiesław w słowie na zakończenie Mszy św. zaprosił wszystkich do uwielbienia Boga za dar dziesięciu nowo-wyświęconych kapłanów, intonując trzy razy Chwała Ojcu. Prosił również o nieustanną modlitwę w ich intencji, gdyż: jakość ich posługi zależy poniekąd od modlitwy każdego z nas – konkludował. Ojcowie neoprezbiterzy rozjechali się do własnych domów, gdzie odprawią w rodzinnych parafiach Msze św. prymicyjne.