Święcenia diakonatu i prezbiteratu

30 maja Kościół powiększył się o 4 nowych diakonów i 3 nowych kapłanów!

Wielką radością jest dla nas, że w naszym łódzkim sanktuarium św. Antoniego 7 naszych braci otrzymało święcenia w stopniu diakonatu i prezbiteratu z rąk JE o. bpa Błażeja Mariana Kruszyłowicza OFMConv. W wygłoszonej homilii w nawiązaniu do czytań mszalnych na tą uroczystość wyjaśnił on istotę posługi diakona oraz prezbitera – kapłana. Mają oni być przede wszystkim głosicielami Prawdy, którą jest Jezus Chrystus, wyznając w Nim, za św. Tomaszem, Pana i Boga. Diakoni jako pomocnicy biskupów – następców Apostołów, a prezbiterzy jako ci, którzy składają Najświętszą Ofiarę – pamiątkę uobecniającą wydarzenia z Wieczernika.

Niestety ze względu na wcześniej obowiązujące obostrzenia na Mszę św. została zaproszona jedynie najbliższa rodzina naszych współbraci. Z tego też powodu uroczystości po raz pierwszy transmitowane były na żywo.

Do Łagiewnik przyjechali jednak dość licznie bracia z klasztorów obydwu prowincji, a wśród nich Wikariusz naszego Zakonu (o. Jan Maciejowski), ministrowie prowincjalni z Gdańska (o. Wojciech Kulig) oraz Warszawy (o. Wiesław Pyzio) oraz mistrzowie postulatu i nowicjatu.

Wyświęconym diakonom: Tomaszowi, Grzegorzowi, Michałowi i Pawłowi oraz prezbiterom: Jakubowi, Adrianowi i Łukaszowi życzymy obfitości łaski Bożej oraz darów Ducha Świetego, aby gorliwie i wiernie wypełniali swoje powołanie, gdziekolwiek ich Pan pośle.