Światowy dzień modlitwy

W piątek 1 marca na zaproszenie ks. dr. Andrzeja Blewińskiego – proboszcza parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu i wykładowcy teologii pastoralnej w naszym seminarium, bracia uczestniczyli w nabożeństwie ekumenicznym zorganizowanym z okazji Światowego Dnia Modlitwy. W czasie spotkania modlitewnego zaprezentowana została historia i kultura Słowenii, przedstawiono również świadectwa chrześcijanek z tego kraju, ubogacone licznymi pieśniami. Konferencję zaś odnośnie do odczytanej przypowieści o uczcie (Łk 14,15-24) wygłosiła ewangelicka teolog.

Światowy Dzień Modlitwy to ruch ekumeniczny skupiający wokół siebie chrześcijanki różnych wyznań. Spotkania odbywają się na całym świecie co roku w pierwszy piątek marca, liturgię za każdym razem przygotowują zaś chrześcijanki z innego kraju.