Styczniowy dzień skupienia

W święto nawrócenia świętego Pawła Apostoła nasza wspólnota seminaryjna przeżywała pierwszy w tym roku kalendarzowym dzień skupienia.

Prowadzącym był mistrz franciszkańskiego nowicjatu w Smardzewicach – o. Grzegorz Kwiecień. Poruszane kwestie dotyczyły głównie 3 tematów: Eucharystii, osobistego nawrócenia oraz wspólnoty.

Podczas pierwszej konferencji o. Grzegorz przypominał nam o tym, że Eucharystia jest największym źródłem naszego uświęcenia; żeby wystrzegać się obojętności i rutyny; że na Eucharystii nie wystarczy być, ale żeby dobrze ją przeżyć, potrzeba zaangażowania – przed Eucharystią (dobrze się do niej przygotowując), w czasie Eucharystii (być skupionym i uważnym, być zjednoczonym z Chrystusem ofiarującym się Bogu Ojcu) oraz po Eucharystii  (odpowiednio spędzić czas dziękczynienia). Jeżeli człowiek mimo uczęszczania na Mszę Świętą nie zmienia się,  to zły znak, a więc trzeba się zastanowić dlaczego tak się dzieje i coś zmienić w swoim życiu.  

Homilia była poświęcona nawróceniu. Tutaj o. Grzegorz  na przykładzie św. Pawła Apostoła opisywał jak wygląda prawdziwe nawrócenie, że ma ono 3 kierunki: do Boga, do bliźniego i do samego siebie. Jeżeli pomija się jakiś element, to oznacza, że nawrócenie jest fałszywe. Kochać Boga, bliźniego i siebie samego -> to jest prawdziwe nawrócenie. Mieć  dobry kontakt z Bogiem, z bliźnim oraz z samym sobą (tzn. zaglądać do swojego wnętrza, dbać o siebie, o swój rozwój).

Druga konferencja dotyczyła życia wspólnotowego. Podczas tej konferencji o. Grzegorz powołując się na przykład św. Franciszka z Asyżu, mówił, że dojrzałość wspólnoty sprawdza się w tym, jak sobie radzi z sukcesami i słabościami. Myślenie św. Franciszka o wspólnocie było na wskroś ewangeliczne i do tego jesteśmy wszyscy zaproszeni.

Dziękujemy ojcze Grzegorzu!