Styczniowe skupienie

W naszej wspólnocie przeżywaliśmy dzisiaj dzień skupienia.  Z powodu choroby nie dojechał do nas wcześniej umówiony rekolekcjonista, dlatego konferencje skierował do nas nasz ojciec duchowny o. Mirosław Adaszkiewicz. W swoim słowie skupił się przede wszystkim nad odkryciem i utwierdzeniem w tym, że każdy z nas jest powołany przez samego Boga i On będzie się o wszystko troszczył, o ile Mu zaufamy całym sercem.

Dni skupienia odbywamy co miesiąc. Są one przewidziane nie tylko dla kleryków, ale każdy klasztor naszego Zakonu jest zobowiązany do takiej modlitewnej praktyki, by jeden dzień w miesiącu był szczególnie poświęcony na modlitwę i refleksję.

DS 4 DS 1 DS 2 DS 3