Spotkanie seminaryjnego koła Rycerstwa Niepokalanej

14 stycznia odbyło się kolejne spotkanie seminaryjnego koła Rycerstwa Niepokalanej.

Dzieliliśmy się refleksjami dotyczącymi fragment tekstu świątobliwego mnicha: Romana Pieśniarza (zm. ok. 555 r.), a był nim Hymn Zwiastowania. Tekst został specjalnie przetłumaczony z j. włoskiego na j. polski, dlatego też warto do niego sięgnąć. Tekst jest na dole.

Owocem dzielenia są następujące refleksje:

• Ogień jest symbolem Ducha Świętego, natomiast płonący krzew, który nie spłonął symbolizuje postać Maryi. Dlaczego? Bo w Maryi nie ma co spalać, bo jest święta. W Ewangelii często występują motywy palenia suchych gałęzi, plew – obiektów, które są zaprzeczeniem życia, które nie dają życia, nie dają owoców. Maryja swoją postawą uczy, by nie było w nas nic nieprzydatnego, nic niemiłego Bogu, a jeśli jest, to niech wypali to ogień Ducha Świętego, który wciąż działa w świecie.

• Obrazy Maryi w Starym Testamencie przedstawiają niejako Jej pokorę. Maryja swoją pokorą depcze pychę szatana. I ja mam przez pokorę, na wzór Niepokalanej, dać się prowadzić Panu Bogu
w życiu.

• Maryja jako Arka Przymierza zachęca do oddania się Panu Jezusowi. Maryja jest Dziewicą Eucharystii: Pan Jezus otrzymał ciało od Maryi, to w Niej się formował, to Ona Go zrodziła będąc
i pozostając Dziewicą.

Maryjo, Dziewico Eucharystii, módl się za nami! 

Hymn Zwiastowania