Spotkanie online z braćmi na formacji

W sobotę 27 marca 2021 r. uczestniczyliśmy w spotkaniu online z ministrem generalnym o. Carlosem A. Trovarelli, jego definitorium oraz z braćmi odbywającymi formację początkową, ich wychowawcami i ministrami prowincjalnymi z całego świata.

Współbracia z postulatów, nowicjatów i seminariów wraz ze swoimi wychowawcami i ministrami z całego świata oczekiwali w swoich domach formacyjnych na rozpoczęcie połączenia wirtualnego. Po uruchomieniu połączenia o godz. 14.45 wszyscy uczestnicy mieli okazję, aby przekazać pozdrowienia i wyrazić radość z bycia razem w czasie zbliżających się obchodów Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego.

O godz. 15 minister generalny oficjalnie powitał wszystkich uczestników i wygłosił przesłanie wielkanocne skierowane szczególnie do wszystkich braci odbywających formację początkową. Po jego wystąpieniu każdy z członków definitorium generalnego krótko się przedstawił, a na koniec minister generalny jeszcze raz pozdrowił braci z różnych krajów i kontynentów. Spotkanie zakończyło się około godz. 16.

Były to bardzo szczególne i wzruszające chwile, zachęcające wszystkich do zachowania nadziei, jaka rodzi się z naszej wiary, abyśmy mogli być jej świadkami wobec każdego brata i siostry, których spotykamy na naszej drodze.

Niech Bóg Najwyższy nadal obdarza nasz Zakon licznymi i świętymi powołaniami. Niech błogosławi wychowawcom i ministrom, zawsze gotowym towarzyszyć z nadzieją i wiernością naszym współbraciom rozpoczynającym drogę życia zakonnego, aby nieśli światu radość Zmartwychwstałego Pana.

 

Przesłanie do braci odbywających formację zakonną
27 marca 2021 r.

Technologia pozwala nam „urzeczywistnić” pragnienie, które my wszyscy franciszkanie nosimy w sercu: odnaleźć się razem. Sposób jest wirtualny, ale radość jest prawdziwa. Obrazy są tylko obrazami, ale wspólnota duchowa jest bardzo konkretna. Dla nas, franciszkanów konwentualnych, wszystko, co kojarzy się z „braterstwem”, stanowi „przesłanie fundamentalne”. Jest to braterskie spotkanie, które ma być małym znakiem, ale o wielkiej symbolice: chodzi o umocnienie naszej tożsamości konwentualnej.

Korzystając z okazji, że możemy widzieć się i wspólnie komunikować, chciałbym w przededniu Wielkiego Tygodnia przekazać wam przesłanie wielkanocne. Napełnijcie wasze serca Panem! Przeżywajcie Jego mękę jako najwyższy wymiar wielkoduszności: oddajcie się Mu całkowicie! Nabierzcie sił z Jego zmartwychwstania, aby mieć w sobie ów potężny wigor wewnętrzny. „Wstań, bo uczyniłem cię świadkiem tego, co zobaczyłeś” (por. Dz 26, 16). Są to słowa Jezusa wypowiedziane do św. Pawła po olśniewającym doznaniu przez niego doświadczenia Boga; w tym roku papież Franciszek kieruje te słowa do młodzieży (hasło ŚDM 2021).

Polecam wam jeszcze, abyście „zakorzenili się w Panu, przemienili się w Niego i zapłonęli Jego pasją na rzecz królestwa niebieskiego” (Plan sześcioletni Zakonu, prezentacja). Pozwólcie dotknąć się mocy zmartwychwstałego Pana i odzyskujcie „wewnętrzny wigor, marzenia, entuzjazm, nadzieję i wspaniałomyślność”, które charakteryzują młodość (Christus vivit, nr 20).

Może mi powiecie, że obecny czas Covidu-19 nie napawa nadzieją. A właśnie tak nie jest! Nadzieja nie wypływa bowiem z jakiegokolwiek kontekstu, ale jest darem Bożym, który my wspaniałomyślnie ofiarowujemy światu. A zatem czas Covidu-19 jest czasem nadziei: wspaniałomyślnego dawania nadziei, ponieważ mamy ją w sercu!

Bracia, kształtujmy się tak, aby być ludźmi i wspólnotami zafascynowanymi Ewangelią naszego Pana i aby w ten sposób nieść światu „to, co w człowieku jest Boskie” (P. MARTINELLI), a więc aby być misjonarzami.

Św. Franciszek w Regule niezatwierdzonej starał się zebrać intuicje, które kierowały jego pełnym pasji życiem dla Pana. My, „po ośmiuset latach możemy nadal szukać odpowiedzi zgodnej z tymi intuicjami, gdyż jesteśmy «przekonani», że warto to uczynić!” (List Żyć i naśladować franciszkańskich ministrów generalnych).

Życzę wam wszelkiego dobra!

o. Carlos A. Trovarelli
minister generalny

za: ofmconv.net