O. Wenanty Katarzyniec jako wzór życia zakonnego i rycerskiego

Gościem specjalnym kolejnego spotkania Rycerstwa Niepokalanej był o. Michał Chylak, franciszkanin z klasztoru w Łodzi Łagiewnikach. Wygłosił on konferencję na temat o. Wenantego Katarzyńca.

Ojciec przyszedł do nas z zamkniętą szkatułką, w której – jak powiedział – ma skarby, które będziemy mogli dotknąć. Były to relikwie Sługi Bożego. Następnie w zwięzłych słowach o. Michał przedstawił nam postać i sylwetkę o. Wenantego. Odznaczał się tym, że rzeczy zwyczajne robił w sposób nadzwyczajny, był pokorny i zatopiony w modlitwie, z której czerpał siłę do wykonywania swoich obowiązków. Był też przyjacielem św. Maksymiliana, którego wspierał, jak mało kto, w początkach rycerstwa. Po skończonej konferencji bracia pomodlili się wraz z o. Michałem o rychłą beatyfikację Sługi Bożego.