Spotkanie Akcji Katolickiej

W czasie gdy w Gnieźnie nasi bracia składali swoje śluby wieczyste w seminarium odbywał się Dzień Akcji Katolickiej okręgu łódzkiego i zgierskiego.Spotkanie rozpoczęło się sprawozdaniem z działalności stowarzyszenia. Potem konferencję na temat pracy św. Maksymiliana jako wzoru działalności katolickiej poprowadził nasz wykładowca, o. Paulin Sotowski. Po nim wystąpiła siostra Sancja Mazur, która opowiadała o zadaniach nowej Ewangelizacji i miejscu Akcji Katolickiej w Jej głoszeniu”. W południe, w seminaryjnej kaplicy, odbyła się msza święta pod przewodnictwem JE ks. abp seniora Władysława Ziółka. W swojej homilii zwrócił on uwagę, że członkowie Akcji Katolickiej mają być przede wszystkim świadkami życia wg Ewangelii, w świecie, który zapomniał o przykazaniach. Po Eucharystii odbyła się agapa, a po niej w auli wystąpiła Schola Miraculum z łagiewnickiego sanktuarium. Spotkanie zakończyło się Koronką do Bożego Miłosierdzia.