Słudzy dwóch Stołów

Wczoraj podczas wieczornej Eucharystii w seminaryjnej kaplicy ustanowiono Kościołowi nowe sługi jego liturgii.

Ojciec Prowincjał Wiesław Pyzio wybrał do pełnienia posług akolity i lektora naszych braci z IV i III kursu. Posługi te powierzane są w Kościele również świeckim (dlatego lektorami zostali również ci, którzy nie przygotowują się do kapłaństwa), ale w formacji do święceń zajmują szczególne miejsce. Czasowe pełnienie służby stołu Słowa Bożego i służby Ołtarza Eucharystii ma przygotować kandydatów do święceń do oddania się całym sercem tym dwom skrzydłom liturgicznej posługi Kościoła.

To jakby „przyzwyczajanie się” do przyszłych zadań. To „przyzwyczajenie” ma charakter ukochania: dlatego nowym lektorom i akolitom życzymy pokochania Słowa Bożego i Chrystusowego Ciała.

Przyjmij księgę Pisma Świętego i wiernie przekazuj słowo Boże, aby coraz mocniej działało w sercach ludzkich. (z „Obrzędu ustanowienia lektorów”)

 

One Comment on “Słudzy dwóch Stołów”

Comments are closed.