Śluby wieczyste

W najbliższą sobotę i niedzielę nasi bracia złożą profesję uroczystą, to znaczy na całe życie.

Ślubuje (…) żyć przez całe życie w posłuszeństwie, bez własności i w czystości.

7 grudnia w sanktuarium św. Antoniego, obok naszego seminarium, śluby wieczyste złożą bracia z kursu V: br. Karol Adamczewski, br. Maciej Talewski, br. Grzegorz Owsianko, br. Marcin Droś oraz br. Tomasz Szok.  Następnego dnia, w niedzielę, w Iwieńcu na Białorusi, profesje uroczystą złoży br. Eugeniusz Hołub.

Przez rady ewangeliczne osoba konsekrowana umiera dla siebie i dla świata, by stać się w pełni poświęconą Bogu,by pełnić Jego wolę. Lecz nie tylko to, lecz również są one pomocą w kształtowaniu w sobie oblicza Chrystusa. On dla nas stał się posłusznym aż do śmierci. Zakonnik ślubujący posłuszeństwo, rezygnujący ze swojej woli, pragnie jak Chrystus pełnić nie swoją wolę, ale Ojca. „…lecz nie Moja, ale Twoja niech się stanie!”. Także przez wyrzeczenie się swojej własności oraz rezygnacje z małżeństwa osoba konsekrowana upodabnia się do Chrystusa, który będąc bogatym, dla nas stał się ubogim.