Śluby wieczyste brata Bartosza

W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny nasz współbrat br. Bartosz złożył śluby wieczyste.

W tym tak ważnym dla naszego Zakonu dniu, bo Niepokalana Maryja jest królową i główną patronką naszego Zakonu Serafickiego, br. Bartosz Maria Bogucki złożył wieczyste śluby zakonne, oddając się na własność Bogu w Zakonie Braci Mniejszych Konwentualnych. Eucharystia, której przewodniczył prowincjał prowincji warszawskiej o. Wiesław Pyzio, odbyła się w łagiewnickim Sanktuarium św. Antoniego z Padwy. 

Życzymy Tobie bracie Bartoszu, byś był szczęśliwy w naszym Zakonie i wzrastał w świętości na wzór Niepokalanej Dziewicy!