Skrzynka intencji

Napisz swoją intencję.
Bracia będą pamiętać w modlitwie.