Seminaryjne dni skupienia

W sobotę 16 marca cała wspólnota seminaryjna przeżywała swój co miesięczny dzień skupienia. Jednakże bracia z kursów III i IV w nie co odmiennej formie. W czwartek, 21 marca, przyjmą oni posługi lektoratu i akolitatu, stąd dzień skupienia był bezpośrednim przygotowaniem do tego wydarzenia. Już w piątek bracia ci wyjechali do Olszy k. Brzezin, do Domu Serca otwartego dla wszystkich, który prowadzi wspólnota Ognisko miłości. Tam pod duchowym kierownictwem o. Piotra Szczepańskiego, bracia spędzili w skupieniu cały weekend. Ojciec Piotr szczególną uwagę zwrócił na fakt, iż podstawą przyjmowania jakiejkolwiek posługi, funkcji czy urzędu winna być pełna dojrzałość osoby przyjmującej. A do dojrzałości tej, wyrażającej się w świadomości i odpowiedzialności przyjmowanych zadań, prowadzi w dużej mierze słowo Boże. To ono formuje nas, prowadzi, poucza. Stąd też przez całą sobotę bracia zgromadzeni w Olszy „szli drogą lectio divina„. W niedzielę natomiast uczestniczyli we Mszy św. wraz z tamtejszą Wspólnotą i okolicznymi mieszkańcami.

Natomiast w Seminarium dzień skupienia dla pozostałych braci prowadził ojciec duchowny Mirosław Adaszkiewicz. Mówił on o wielkiej roli życia duchowego w życiu każdego zakonnika. Czyż przez jego zaniedbanie ten, który przecież pragnie poświęcić całe życie Bogu, nie staje się przebierańcem, w niczym nie różniącym się od ludzi świeckich? Nieustanne pielęgnowanie życia modlitwy jest tak ważne, gdyż to przez nie mamy siły, by idąc samemu do domu Boga, móc  pomagać również innym w tej pielgrzymce wiary. Tak więc każdy w sumieniu musi dbać o czas, który poświęca Panu.