Niedziela Męki Pańskiej

Rozpoczyna się bezpośredni czas przygotowania do Uroczystości Wielkanocy. Wprowadza w niego
czytany w kościołach opis Męki Pańskiej. To nic dziwnego, ponieważ fundamentu nie można położyć innego jak tylko tego, którym jest Chrystus. Jego krzyż jest drzewem życia, na którym wyrosło nasze zbawienie.

Na ten czas Wielkiego Tygodnia można spojrzeć w świetle innego Wielkiego Tygodnia – opisu stworzenia świata.

Pierwszego dnia Bóg stworzył niebo i ziemię, a więc wszystko to, co widzialne i niewidzialne, rzeczywistość Boską i ziemską. Na początku… na początku Bóg stworzył niebo i ziemię… na początku było Słowo i to przez to Słowo – Chrystusa wszystko się stało. Chrystus jest początkiem, On jest celem i sensem całego stworzenia. Na początku, w tym początku, Jezusie Chrystusie, Bóg stworzył niebo, ziemię i wszystko. On jest na początku całego stworzenia i dlatego dziś słyszany jest wszędzie opis Męki Jezusa. Ona przywróciła sens światu. Przez nią Chrystus uczynił wszystko nowe. Wprowadził pokój między Bogiem a człowiekiem. Przywrócił stworzenie Stwórcy.

,,I tak upłynął wieczór i poranek – dzień pierwszy.”

One Comment on “Niedziela Męki Pańskiej”

Comments are closed.