Rozpoczęcie roku akademickiego

Dzisiaj w naszym seminarium oficjalnie rozpoczęliśmy nowy rok akademicki 2016/2017! Wraz z zaproszonymi gośćmi, naszymi przełożonymi, wykładowcami i wychowawcami w naszej kaplicy wzięliśmy udział w mszy inauguracyjnej, której przewodniczył prowincjał gdański o. Jan Maciejowski, a Słowo Boże wygłosił prowincjał warszawski o. Wiesław Pyzio zachęcając nas, abyśmy swoim życiem odważnie głosili Chrystusa innym. Później w auli seminaryjnej o. Rektor oficjalnie powitał wszystkich zebranych, a o. Sekretarz odczytał sprawozdanie z pracy seminarium w poprzednim roku akademickim. Następnie dobyła się imatrykulacja braci z pierwszego kursu, po której uroczyście odśpiewaliśmy pieśń Gaudeamus igitur, a klerykom za najlepsze wyniki w nauce zostały wręczone nagrody. Głos zabrali także goście, a wśród nich: Prodziekan ds. nauki i komunikacji UKSW – ks. prof. UKSW dr hab. Tomasz Wielebski; Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, kierownik ZSiSE Politechniki Warszawskiej – prof. dr hab. inż. Mirosław Parol; Asystent generalny CEO o. Jacek Ciupiński oraz rektor łódzkiego WSD – ks. dr Jarosław Pater, który przekazał również list skierowany do nas przez arcybiskupa łódzkiego Marka Jędraszewskiego. Na koniec odbył się wykład inauguracyjny poprowadzony przez o. dr Marka Wódkę z Instytutu Socjologii KUL na temat wkładu Stefana Kardynała Wyszyńskiego w katolicką naukę społeczną.

Na ten nowy rok życzymy światła Ducha Świętego i potrzebnych łask dla naszych wykładowców, aby wg zamysłu Bożego przekazywali nam wszelką wiedzę oraz dla nas, abyśmy jak najlepiej ją przyjmowali!