Czy byłeś już na roratach?

Charakterystycznym elementem okresu Adwentu są codzienne msze wotywne o Matce Bożej, tzw. roraty.

W naszym seminarium także pielęgnujemy tę piękną polską tradycję, sięgającą XIII wieku. Do kaplicy  wchodzimy wtedy w uroczystej procesji ze świecami, które gasną po hymnie Chwała na wysokości Bogu, kiedy to też zapalane jest światło.

A czy Ty już byłeś na roratach w tym roku? 😉