Rok Wiary rozpoczęty

W całym Kościele dzisiejszy dzień rozpoczął Rok Wiary, czas łaski, szczególnego pochylania się nad tajemnicą naszej wiary i relacji do Pana Jezusa. My uczyniliśmy to podczas wieczornego nabożeństwa Słowa Bożego, któremu przewodniczył o. Grzegorz Kordek, nasz ojciec duchowny. Rozpoczęło się to nabożeństwo o godz. 19:00 od uroczystej procesji i wniesienia księgi Ewangelii, Katechizmu Kościoła Katolickiego oraz dokumentów Soboru Watykańskiego II, a towarzyszył temu nasz śpiew hymnu, który został ułożony na ten szczególny rok. W swoim słowie o. Grzegorz wskazał na to, że każdy z nas potrzebuje poznawać Chrystusa na nowo, bo nie ma takiego momentu, gdzie powiemy, że już znamy Jezusa na tyle, że już wystarczy. To jest szczególne zadanie na ten rok, ale nie będzie miało końca. Podczas nabożeństwa wyznaliśmy też naszą wiarę i modliliśmy się za cały Kościół.