Rekolekcje zakonne

Po wakacyjnych praktykach do seminarium zjechali się niemalże wszyscy bracia. W Lubomierzu drugi nowicjat przeżywają jeszcze bracia z kursu V, przygotowując się tam, do złożenia w tym roku ślubów wieczystych.

My natomiast poprzez coroczne rekolekcje przygotowujemy się do nowego roku akademickiego i odnowienia ślubów czasowych na kolejny rok. Naszym rekolekcjonistą jest o. Piotr Szczepański – wikariusz prowincji warszawskiej. Tematem tego czasu są słowa: „Droga Piotra… droga moja…”, gdyż rozważamy życie św. Piotra w kontekście naszej drogi wiary i powołania. W jej odkrywaniu pomaga nam metoda Lectio divina, na którą składa się lectio – dogłębne czytanie zadanego fragmentu Pisma Świętego; meditatio – rozważanie, z odpowiednim wprowadzeniem, tego fragmentu; oratio – modlitwę, która ma nam pomóc odkryć to, co Bóg mówi nam w tym słowie; oraz contemplatio – kontemplacje tego słowa podczas wieczornej adoracji Najświętszego Sakramentu.

Rekolekcje zakończymy w czwartek, kiedy też odnowimy nasze śluby. W tym czasie szczególnie prosimy Was o modlitwę w naszej intencji.

W tym miejscu chcemy też zaznaczyć, że nasza wspólnota powiększyła się o kolejnych 8 braci, którzy 15 września złożyli swoje pierwsze śluby i rozpoczną w tym roku formację seminaryjną. Oni rekolekcje przeżywali już wcześniej, dlatego teraz ten czas spędzają na aklimatyzację w nowym miejscu, ich także ogarniajmy naszą pamięcią modlitewną.