Rekolekcje zakonne i odnowienie ślubów

Zanim zaczniemy rok akademicki sami musimy się napełnić. Dlatego mieliśmy 5-dniowe rekolekcje w ciszy w dniach 18 – 22 września. Zakończyliśmy je odnowieniem ślubów zakonnych.

Słowo wygłosił do nas o. Andrzej Zając OFMConv, z prowincji krakowskiej. Jest on doktorem duchowości franciszkańskiej, a wcześniej był rektorem i wicerektorem we franciszkańskim seminarium w Krakowie.

O. Andrzej mówił o przeżywaniu niedzieli – Dnia Pańskiego – na podstawie opisu szabatu w Księdze Wyjścia. Jednocześnie uzupełniał to wiadomościami z duchowości franciszkańskiej oraz dokumentów papieskich. Szczególną podkreślił aspekt zaufania Panu, napełniania się Jego Łaską i pójścia za nim.

Całe rekolekcje były przeżywane w klimacie pustyni: w ciszy, bez komórek, rezygnując ze wszelkich niekoniecznych aktywności. To wszystko, by skupić się na dobrym przeżyciu tego czasu i wsłuchaniu się w głos Pana.

Na koniec bracia z kursów II – IV złożyli śluby czasowe na 1 rok.

Dziękujemy Panu Bogu za łaskę powołania do Zakonu Franciszkańskiego i prowadzenia do świętości. Dziękujemy Kościołowi i naszemu zakonowi z łaskę rekolekcji, gdzie mogliśmy skupić się na obecności Boga. Dziękujemy o. Andrzejowi za wygłoszone słowo. Dziękujemy o. rektorowi i o. wicerektorowi, naszym wychowawcom, którzy przyjmowali nasze śluby zakonne. Dziękujemy o. Edwardowi Sobolewskiemu za opiekę liturgiczną.

Szczególne dziękujemy braciom neoprofesom z I roku. Tydzień wcześniej złożyli swoje pierwsze śluby, a podczas naszych rekolekcji przejęli większość dyżurów, by starsze roczniki mogły skupić się na rekolekcjach.