Rekolekcje przed święceniami

Wczoraj zakończyły się pięciodniowe rekolekcje dla braci, którzy już jutro przyjmą święcenia w stopniu diakonatu i prezbiteratu. Tym razem poprowadził je o. prof. dr hab. Marcin Tkaczyk, który na co dzień jest wykładowcą na KULu i kierownikiem Katedry Logiki KUL.

Czas wyciszenia i bliższego przygotowania do tak znaczącej chwili odbywał się w Sercówce, ośrodku rekolekcyjnym niedaleko Łodzi. W ciągu dnia bracia uczestniczyli we wspólnej Eucharystii, wsłuchiwali się w konferencje podejmujące temat kapłaństwa od strony teologicznej i biblijnej, a także mieli dużo czasu na osobistą modlitwę i adorację Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

Natomiast już jutro o godzinie 9, z rąk JE ks. abp. Grzegorza Rysia przyjmą święcenia diakonatu i prezbiteratu.
W tym szczególnym okresie obejmijmy ich naszą modlitwą, aby wiernie sprawowali powierzone im zadania.