Rekolekcje Oazowe w Lisich Jamach

Wśród wielu praktyk nasi bracia posługują także podczas rekolekcji oazowych. Relacje z nich przysłał do nas br. Adrian, który z młodzieżą z całej Polski przeżywał je w Lisich Jamach.

Specyficzną metodą Ruchu jest oaza rekolekcyjna – 15-dniowe zamknięte rekolekcje przeżyciowe, dzięki którym uczestnicy doświadczają we wspólnocie Kościoła życia dziecka Bożego. 

W czasie formacji sięga się do różnorodnych spotkań ze słowem Bożym: dzielenie Ewangelią, rozmowa ewangeliczna, ewangeliczna rewizja życia, krąg biblijny, krąg liturgiczny, krótkie formuły wiary. Każde spotkanie w małej grupie kończy się postanowieniem o wprowadzeniu w życie poznanej prawdy, zaczyna zaś sprawozdaniem z realizacji postanowień z poprzedniego spotkania.