Radość Wielkiego Postu

W tym świętym czasie powrotu do Ciebie… (Brewiarz)

 

Dziś na rozpoczęcie Wielkiego Postu posypaliśmy głowy popiołem. To symbol: miłość Boża spopiela nasze grzechy. Pan Bóg daje nam raz jeszcze czas, w którym mamy okazję nawrócić się ze smutku grzechu do radości zbawienia. Zechciejmy doskonale wykorzystać ten czas.

Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii podaje nam konkretne przykłady ascezy chrześcijańskiej: modlitwę, post i jałmużnę. W Wielkim Poście nie ma już miejsca na smutek. Jeżeli podejmujemy drogę nawrócenia i korzystamy w tej drodze z narzędzi pokuty, a pamiętamy zawsze, że celem drogi jest piękne życie doczesne i szczęśliwe życie wieczne, to nasza codzienność napełnia się radością. Taki jest Franciszkowy styl pokuty i jedyne źródło prawdziwie franciszkańskiej radości.

Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Mt 6,16