Rada Konferencji Biskupów

W niedziele tj. 19.04.2015r. nasi bracia z seminarium przygotowali asyste liturgiczną w katedrze na zakończenie obrad Kongresu Rady Konferencji Biskupów Europy (CCEE). Uroczystej Eucharystii przewodniczył Kardynał Zenon Grocholewski który też wygłosił homilie. Obecni byli też biskupi i księża z Europy.

Nasi bracia również w czwartek tj. 16.04.2015r. wzięli udział w wykładach inauguracyjnych które odbyły się w auli Politechniki Łódzkiej. Pierwszy wykład wygłosił kard. Zenon Grocholewski a drugi Luca Volonté. Kongres skupiał się wokół tematu: ,,Być i stawać się odpowiedzialnymi za życie”.