Przyjęcie posług

Lektorat i akolitat to posługi, stopnie na drodze do wyższych święceń nierozłącznie związane z Eucharystią. Lektor to osoba, która zna i czyta Pismo Święte. Prywatnie i w czasie liturgii – na Mszy Świętej służy przy stole Słowa Bożego. Tam może czytać czytania ze Starego i Nowego Testamentu z wyjątkiem Ewangelii. Akolita służy przy ołtarzu. Pomaga prezbiterowi i diakonowi przygotowując mszał i naczynia liturgiczne. Może też mówić wprowadzenie do Liturgii Eucharystii i w razie potrzeby udzielać komunię. Lektor i akolita są ubrani w długą białą szatę – albę symbolizującą czystość z jaką podchodzą do Ołtarza.

Nowym lektorem jest brat Michał Walaszczyk. Nowymi akolitami są bracia Paweł Lubiński, Arkadiusz Burzec, Gabor Dorobek, Adam Dunst i Grzegorz Kmiecik. Posługi przyjęli z rąk o. Mirosława Bartosa OFMConv, wikariusza Prowincji Matki Bożej Niepokalanej.

Prosimy o Waszą modlitwę za braci lektorów i akolitów, żeby godnie wypełniali posługę, którą przyjęli i dobrze przygotowali się do przyjęcia sakramentów święceń.