Przygotowania do świąt

W naszym Seminarium zostali bracia z kursu I oraz dwóch braci ze starszych kursów.

Przygotowujemy się na święta wielkanocne poprzez pracę i modlitwę. Mamy duże seminarium, więc na nudę nie narzekamy, bo jest trochę sprzątania. Ale też znajdujemy czas na modlitwę osobistą. W tym „szczególnym” Tygodniu refleksja nad tajemnicami wiary jest niezwykle ważna. Niech wszystkim nam pozwoli ona na dobre przygotowanie się do spotkania ze Zmartwychwstałym.