Przedmioty

I. Przedmioty filozoficzne

Historia filozofii i współczesne kierunki filozoficzne

Metafizyka

Antropologia filozoficzna

Filozofia przyrody 

Teoria poznania 

Etyka

Ogólna metodologia nauk 

Logika

Filozofia Boga

 

II. Przedmioty teologiczne

Przedmioty biblijno-patrologiczne

Wprowadzenie do Pisma Świętego

Egzegeza Starego Testamentu

Egzegeza Nowego Testamentu

Teologia biblijna

Patrologia 

Teologia systematyczna

Religiologia

Teologia fundamentalna

Teologia dogmatyczna

Ekumenizm

Teologia moralna i duchowość

Teologia moralna ogólna

Teologia moralna szczegółowa

Teologia moralna (sakramenty uzdrowienia)

Teologia duchowości

Katolicka nauka społeczna

Przedmioty historyczno-prawne

Historia Kościoła

Prawo kanoniczne i wyznaniowe

Przedmioty pastoralne

Teologia pastoralna

Liturgika

Muzyka kościelna

Homiletyka

Fonetyka pastoralna

 

III. Przedmioty psychologiczno-poedagogiczno-katechetyczne

Psychologia ogólna

Psychologia rozwojowa

Psychologia pastoralna

Pedagogika z dydaktyką

Katechetyka

 

IV. Zajęcia związane z pisaniem pracy naukowej

Proseminarium

Seminarium naukowe

Konwersatorium z przedmiotu seminaryjnego 

Wykład monograficzny 

 

V. Przedmioty z zakresu frnciszkanizmu

Pisma św. Franciszka i św. Klary

Hagiografia franciszkańska

Historia duchowości franciszkańskiej

Duchowość OFM Conv.

Szkoła franciszkańska

Duszpasterstwo franciszkańskie

Ekologia

 

VI. Inne przedmioty fakultatywne

Historia sztuki i zasady konserwacji zabytków

Kierownictwo duchowe

Misjologia

Prawo zakonne

Masmedia w duszpasterstwie

 

VII. Lektoraty

Język łaciński

Język grecki

Język nowożytny – włoski, angielsku lub niemiecki