Prymicje w naszej kaplicy

W poniedziałkowe popołudnie w naszym seminarium została odprawiona wyjątkowa Msza święta. W kaplicy swoją Mszę prymicyjną odprawił o. Eugeniusz Hołub, który parę miesięcy temu opuścił seminarium jako absolwent.  13 września przyjął na Białorusi święcenia kapłańskie z rąk metropolity mińsko-mohylewskiego abpa Tadeusza Kondrusiewicza. Pragnął odprawić tutaj jedną ze swoich pierwszych Mszy jako podziękowanie Panu Bogu za kilka lat formacji w tym miejscu. Na zakończenie udzielił każdemu szczególnego błogosławieństwa. Prosił nas byśmy pamiętali o nim w naszych modlitwach, a w szczególności o wierność i odwagę w pełnieniu służby kapłana, o czym na pewno nie zapomnimy.