Prymicje o. Macieja Pieczyni OFMConv

W pierwszy piątek miesiąca, w trzeci dzień nowenny przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia w naszym łagiewnickim sanktuarium św. Antoniego Padewskiego uczestniczyliśmy w Mszy prymicyjnej o. Macieja Pieczyni OFMConv. Na koniec uroczystej liturgii o. neoprezbiter udzielił zebranym uroczystego błogosławieństwa, które wiązało się z odpustem zupełnym (po spełnieniu zwyczajnych warunków: przyjęcie Komunii Św., wolność od przywiązania do grzechu, również lekkiego oraz modlitwa w intencjach wyznaczonych przez papieża na dany miesiąc – w grudniu: za osoby niepełnosprawne). Wpierw o. Maciej indywidualnie błogosławił kapłanów, następnie braci i dalej wiernych.

W czasie Eucharystii kazanie wygłosił o. Zbigniew Deryło OFMConv, były misjonarz w Tanzanii, w którym, mówiąc o Bożych obietnicach, połączył spotykające się tego dnia na początku myśli liturgii. Pokrzepił i zachęcił o. neoprezbitera do życia kapłaństwem w nieustannej adoracji Serca i Eucharystycznego Ciała Pana Jezusa, który jest fundamentem i spełnieniem wszystkiego  i każdego. Przypomniał o szczególnej pomocy, które od Boga otrzymaliśmy i otrzymujemy przez macierzyństwo Maryi, które jest trwające w Niepokalanym Sercu – które całkowicie przylgnęło do Serca Jezusa, w Nim się całkowicie odnajduje i nic poza Nim nie posiada. Bo wszystko inne, wszystko, co poza Nim przemija, władza, siła, uroda, inteligencja, mocarstwa, sława, zdrowie, niebo i ziemia – przeminą, a jak zakończył o. Zbigniew kazanie, Jezus mówi: ale moje słowa nie przeminą.

 

br. Mateusz Polikarp