Powroty do seminarium…

Zakończył się czas przerwy świątecznej. Bracia powrócili po ponad tygodniowych praktykach z klasztorów naszych prowincji do seminarium. Nie tylko oni, lecz również bracia z kursu V, którzy przebywali  swoich domach rodzinnych, spędzając Święta Wielkanocne w rodzinnym gronie. Teraz przed nami „ostatnia prosta” tego roku akademickiego: za miesiąc sesja, zaś w między czasie kolokwia zaliczenia, a także święcenia diakonatu i prezbiteratu.