„Podaruj \u017cycie-oddaj krew”

       „Podaruj życie-oddaj krew” – pod takim hasłem przebiega akcja promująca oddawanie krwi, której współorganizatorem jest nasze Seminarium. Dzieło zrodziło się jako inicjatywa uczczenia Jana Pawła II, którego 10 rocznicę śmierci będziemy obchodzić w tym roku. Rok obecny, co warto nadmienić,przez uchwałę sejmu Rzeczypospolitej, został ogłoszony rokiem św. Jana Pawła II. Akcja Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi ma na celu promocję oddawania krwi, by móc nieść pomoc potrzebującym.

       Oddanie krwi jest jednym z najpiękniejszych darów. Jest to wyraz chrześcijańskiej miłości bliźniego. Jan Paweł II podczas obchodów Światowego Dnia Krwiodawców w 2004 r. mówił, iż oddanie krwi jest „gestem wysokiej wartości moralnej i obywatelskiej. To dar życia.”