Pierwsze i drugie piętro

Nasi bracia z trzeciego i czwartego roku zrobili kolejny krok w kierunku kapłaństwa. 21 marca podczas Mszy świętej o godz. 17:00 w kaplicy seminaryjnej zostali wprowadzeni w nowe posługi. Pięciu braci z kursu III otrzymało lektorat, a ośmiu braci z kursu IV – akolitat.

Eucharystii przewodniczył i w posługi wprowadził Ojciec Jan Maciejowski, prowincjał gdański. W homilii przypomniał postać Abrahama w kontekście otrzymania przez niego od Boga oczekiwanego daru – syna Izaaka, na którym tak skupił uwagę, że zapomniał o Bogu, czyli dawcy tego wyjątkowego daru. Życzył o. Jan nowym akolitom i lektorom, aby dar posług, jaki otrzymują, przybliżał ich do Pana i aby wiernie je wypełniali.

Te posługi, które stały się udziałem naszych braci, przygotowują do przyjęcia diakonatu i prezbiteratu. Wszystkie cztery są przyjmowane przez braci w następującym czasie:

– trzeci rok studiów: lektorat

– czwarty rok studiów: akolitat

– piaty rok studiów: diakonat

– szósty rok studiów: prezbiterat

Co będą mogli robić bracia lektorzy? Przede wszystkim są wyznaczeni do czytania Słowa Bożego w zgromadzeniu liturgicznym. Ponadto mają wychowywać w wierze dzieci i dorosłych, przygotowując do godnego przyjęcia sakramentów. Będą też głosić orędzie zbawienia ludziom, którzy go jeszcze nie znają.

Obowiązkiem akolitów jest pomoc kapłanowi i diakonowi w sprawowaniu przez nich liturgii. Będą mogli także udzielać Komunii świętej jako nadzwyczajni szafarze i zanosić ją chorym.