Pielgrzymka do Miedniewic

Dla uczczenia 350 rocznicy obecności Cudownego Obrazu Matki Bożej Świętorodzinnej wybraliśmy się z seminaryjnym Duszpasterstwem Dzieci błogosławionego Ojca Rafała Chylińskiego żeby oddać cześć Matce Bożej w Jej sanktuarium w Miedniewicach.

Na główne uroczystości jubileuszowe franciszkanie zapraszają drugiego sierpnia.