Pokój i Dobro we Wrocławiu

Pokój i Dobro we Wrocławiu

Bracia z zespołu tym razem udali się do naszej franciszkańskiej parafii pw. św. Karola Boromeusza we Wrocławiu. Poza oprawą muzyczną Mszy świętych zagrali koncert w klasztornym ogrodzie, gdzie licznie zebrali się parafianie całymi rodzinami.

Zachęcamy do obejrzenia foto-relacji z tego wydarzenia:

Więcej informacji: pokojidobro.net