Pokój i Dobro w Radziejowie

Niedzielę Chrztu Pańskiego, kończącą okres Bożego Narodzenia, bracia z naszego zespołu spędzili w naszej franciszkańskiej parafii.

Na zaproszenie proboszcza i gwardiana klasztoru o. Mariusza Kapczyńskiego przez całą niedzielę kolędowali wraz z parafianami, zarówno podczas liturgii mszy świętej, jak i po (kiedy to dołączali perkusję i gitarę basową).  Przy okazji zagrali także kilka utworów z najnowszej płyty Bracia wilcy, którą rozprowadzali po mszach.

Najbliższy wyjazd zespołu dopiero po zimowej sesji egzaminacyjnej. 9 lutego bracia udadzą się do Inowrocławia. Więcej informacji:

W Królewskim mieście